WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W trosce o ludzi i środowisko

4+2

  • 4 zobowiązania
    i 2 priorytetowe obszary

Ochrona dzieci

Kontakt

Emilia Maraszek

Biuro Prasowe

Orbis S.A.

 
+48 22 829 39 10 
 

Dowiedz się wiecej

Hotelarstwo w najlepszym standardzie
broszura korporacyjna

POBIERZ BROSZURĘ

ORBIS TV

OBEJRZYJ

CSR

Polityka CSR

Wspólnie z naszymi pracownikami kształtujemy kulturę organizacyjną opartą na 6 wartościach. Realizujemy przyjęte zobowiązania wspierając różnorodność w miejscu pracy i dbając o naszych klientów, którym każdego dnia dostarczamy społecznie odpowiedzialne usługi. Nasza oferta na rynku polskim i europejskim uwzględnia poszanowanie praw człowieka oraz troskę o środowisko naturalne. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy wyznają podobne wartości.


Podstawowe wartości Grupy Orbis:

  • Pasja obsługi gościa
  • Trwała i zrównoważona skuteczność
  • Duch zdobywcy
  • Innowacyjność
  • Zaufanie
  • Szacunek

Nasze wartości są jak wspólny język, łączą i tworzą silne poczucie przynależności. Niezależnie od miejsca, kultury czy ludzi, dzięki wspólnym wartościom lepiej rozumiemy cele, które przed sobą postawiliśmy i świadomie realizujemy naszą filozofię gościnności. To one budują naszą markę i jej postrzeganie.

Od 2014 r. w Grupie Orbis funkcjonuje komitet etyki i CSR przy Radzie Nadzorczej oraz komitet operacyjny ds. zrównoważonego rozwoju zrzeszający dyrektorów regionów i dyrektorów zarządzających z 4 krajów regionu, w którym Orbis prowadzi działalność. Codzienna współpraca z interesariuszami, analizowanie ich potrzeb, oczekiwań i obaw przez menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesowe, pozwala na całościowe podejście do zarządzania odpowiedzialnością i świadome planowanie zrównoważonego rozwoju Grupy.

W celu usystematyzowania i nadania pełnej transparentności działaniom związanym z etycznym zarządzaniem opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kartę Etyki i CSR, Kartę Różnorodności Grupy Orbis oraz Politykę Sponsoringową Grupy Orbis. Dokumenty te stanowią drogowskaz dla działań i decyzji naszych pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Grupy.