Orbis_eng_CMYK

Kontakt

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

+48 22 829 39 69

Wyślij nam fax

+48 22 827 33 01

Napisz do nas

orbissa@orbis.pl


Formularz kontaktowy

Odwiedź nas

ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska

Formularz kontaktowy

Biuro prasowe

Emilia Maraszek
Corporate Communication Coordinator 

+48 22 829 39 34
emilia.maraszek@accor.com

Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000022622,
kapitał zakładowy: 92.154.016 zł (wpłacony w całości),
NIP: 526-025-04-69