WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poszerz z nami swoje
horyzonty

12

  • Obecność w 12 krajach

Tu jesteśmy

Dowiedz się wiecej

Hotelarstwo w najlepszym standardzie
broszura korporacyjna

POBIERZ BROSZURĘ

ORBIS TV

OBEJRZYJ
ul. Bracka 16
00-028 Warszawa, Polska
+48 22 829 39 69
+48 22 827 33 01
orbissa@orbis.pl

Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000022622,
kapitał zakładowy: 92.154.016 zł (wpłacony w całości),
NIP: 526-025-04-69

Relacje inwestorskie

Dorota Nowotny
Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
+48 22 829 39 24
+48 22 827 47 05
dorota.nowotny@accor.com

Dział zakupów