Kontakt

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

+48 22 829 39 69

Wyślij nam fax

+48 22 827 33 01


Formularz kontaktowy

Odwiedź nas

ul. Złota 59
00-120 Warszawa, Polska

Formularz kontaktowy

Biuro prasowe

Emilia Maraszek
Kierownik ds. Komunikacji i PR

+48 502 198 363

emilia.maraszek@accorinvest.com

Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000022622,
kapitał zakładowy: 92.154.016 zł (wpłacony w całości),
NIP: 526-025-04-69