Orbis_eng_CMYK

Transakcja

Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie istotne informacje na temat zawartej transakcji.

Zobacz więcej

20 października 2014 r. większościowy akcjonariusz Orbis SA złożył spółce ofertę przejęcia sieci 46 hoteli zlokalizowanych w Europie Środkowej wraz z propozycją nowej umowy licencyjnej (Master License Agreement).

7 stycznia 2015 r. doszło do podpisania umowy. Tym samym Orbis umocnił swoją pozycję lidera branży hotelowej w Europie Środkowej i został wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek Accoru w 16 krajach regionu. Całkowita cena transakcji wyniosła 142,3 mln euro.

Zarząd Orbis SA przy analizie oferty współpracuje z uznanymi firmami doradczymi:

HVR - międzynarodowa firma specjalizująca się w analizowaniu rynku hotelowego – przeprowadza wycenę przedmiotu oferty,

Schoenherr – międzynarodowa firma prawnicza specjalizująca się m.in. w fuzjach i przejęciach, która posiada przedstawicielstwa we wszystkich krajach objętych ofertą.

20.10.2014 Otrzymanie oferty od Accor
21.10 - nie później niż 6.11.2014 Przewidywany okres przeprowadzenia procesu due-diligence (przy wsparciu firmy Schoenherr) oraz przeglądu projektu umowy licencyjnej (Master License Agreement)
21.10 - nie później niż 6.11.2014 Przewidywany okres przeprowadzenia wyceny przez HVS
10.11.2014 Przewidywany termin zakończenia analizy oferty przez Zarząd Orbis SA i złożenie przez Zarząd do Rady Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia oferty
13.11.2014 Posiedzenie Rady Nadzorczej Orbis SA, którego przedmiotem będzie m.in. rekomendacja Zarządu w sprawie oferty
30.11.2014 Wskazany w ofercie termin, do którego Accor udzielił Orbis SA wyłączności w sprawie oferty