Władze spółki

Organy Orbisu stanowi 3 osobowy Zarząd odpowiedzialny za finanse i reprezentowanie spółki oraz Rada Nadzorcza sprawująca stały nadzór nad jej działalnością.

Poznaj nas