WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
Hotelarstwo
w najlepszym standardzie

127

  • hoteli
    w Europie Wschodniej

Polskie Biuro Podróży Orbis powstało we Lwowie w 1920 roku. Założyciele chcieli stworzyć biuro podróży o międzynarodowym standardzie obsługi, instytucję, która byłaby oknem na świat dla obywateli nowo odrodzonego państwa polskiego.

Wkrótce Orbis znalazł się w gronie 10 najlepszych biur podróży na świecie, a w 1933 roku, po zakupie jego akcji przez państwowy bank PKO, siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy. Orbis szybko rozwijał działalność: w 1939 roku biuro dysponowało 136 oddziałami w Polsce i 19 za granicą zatrudniając 500 osób oraz czterema hotelami oferującymi łącznie 360 pokoi. W 1939 roku Orbis obsłużył ponad 5 milionów klientów.

Wojna przerwała działalność biura, a większość majątku spółki została zniszczona. Po wojnie przetrwały biura w Brukseli, Nowym Jorku, Tel Avivie oraz w Londynie. W 1944 roku w Polsce powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Orbis, które wykupiło akcje przedwojennej spółki. Do końca lat 40-tych, przedsiębiorstwo obsługiwało międzymiastowe połączenia autobusowe w Polsce oraz dysponowało paroma hotelami oferując zakwaterowanie Polakom podróżującym po kraju.

W latach 1946-1959 przedsiębiorstwo zarządzało siecią pensjonatów oferujących 5 000 łóżek oraz obsługiwało wagony sypialne i restauracyjne w pociągach. W 1951 roku dziewięć najlepszych hoteli w Polsce włączonych zostało do Orbisu, aby przygotować je do obsługi gości z zagranicy. Do 1956 roku podstawą działalności Orbisu, typową dla tamtego okresu, była obsługa przejazdów robotników i rolników jak również organizacja zjazdów młodzieży, spotkań dla pracowników administracji państwowej i tym podobnych.

Orbis organizował również wyjazdy zagraniczne: pobyty nad Morzem Czarnym, jeziorem Balaton i na jugosłowiańskim wybrzeżu Adriatyku oraz wycieczki do krajów Europy Zachodniej i cieszące się popularnością rejsy Batorym lub wynajmowanymi statkami radzieckimi. W 1979 roku obsłużono 1,5 miliona gości w Polsce, a liczba klientów korzystających z usług biura podróży sięgnęła 12,2 miliona osób.

Część hotelowa Orbisu rozwinęła się w latach 1960-1980 – powstały 34 nowe hotele. Polska, coraz bardziej otwarta na świat, potrzebowała dużej sieci hotelowej, w 1980 roku Orbis posiadał 60% pokoi hotelowych w Polsce. Frekwencja w hotelach wyniosła 65,1%, z czego połowę zapewniali goście zagraniczni przywożący do Polski twardą walutę. W latach 70-tych, w okresie realizacji pierwszych w powojennej historii Polski inwestycji w standardach międzynarodowych sieci hotelarskich, wybudowano sześć Novoteli, z których cztery funkcjonują do dzisiaj.

Wraz z rozwojem usług hotelarskich i obsługi podróży, Orbis rozwijał ofertę transportu pasażerskiego zwiększając, w latach 1960-1980, liczbę autobusów z 35 do 555, a samochodów z 31 do 373.

W latach 80-tych w zmieniającej się rzeczywistości politycznej oraz gospodarczej przy spadku dochodów z turystyki przyjazdowej, wyjazdy do krajów bloku wschodniego stały się podstawą działalności Orbisu.

Pod koniec 1990 roku sieć hoteli Orbis liczyła 53 obiekty. W 1991 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Orbis przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 1993 roku z dotychczasowej struktury wyodrębnione zostały dwie spółki: Orbis Travel oraz Orbis Transport, w których Orbis S.A. posiada większościowe pakiety udziałów. W dniu 27 czerwca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o upublicznieniu akcji Orbis SA Od 15 listopada 1997 akcje Orbis SA są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W 1999 roku udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Spółki spadł poniżej 50%. W sierpniu 2000 roku nastąpił ostatni etap prywatyzacji, Orbis SA pozyskał partnera strategicznego – Accor, jedną z największych międzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podróży i usług dla przedsiębiorstw; europejskiego lidera na rynku hotelowym.

W 2010 roku ogłoszono nową strategię dot. reorganizacji spółki i skupieniu się wyłącznie na działalności hotelowej oraz sprzedaż pozostałych biznesów:

  • Orbis Travel (2010 r.)
  • Orbis Casino (2011 r.)
  • Orbis Transport (2013 r.)

7 stycznia 2015 roku Orbis podpisał ze swoim partnerem strategicznym Accor i podmiotami z jego grupy kapitałowej umowy dotyczące zakupu sieci 38 hoteli w Europie Wschodniej oraz zawarł Generalną Umowę Licencyjną (Master License Agreement). Tym samym Orbis umocnił swoją pozycję lidera branży hotelowej w Europie Wschodniej oraz został wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek Accoru w 16 krajach regionu.

Grupa Hotelowa Orbis to dziś największa sieć hoteli w Polsce i Europie Wschodniej, która oferuje niemal 20 tysięcy  pokoi w prawie 120 hotelach.