WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W trosce o ludzi i środowisko

4+2

  • 4 zobowiązania
    i 2 priorytetowe obszary

Ochrona dzieci

Kontakt

Emilia Maraszek

Biuro Prasowe

Orbis S.A.

 
+48 22 829 39 10 
 

Dowiedz się wiecej

Hotelarstwo w najlepszym standardzie
broszura korporacyjna

POBIERZ BROSZURĘ

ORBIS TV

OBEJRZYJ

Projekty społeczne

Grupa Hotelowa Orbis od wielu lat aktywnie działa w zakresie prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu. Podjęto współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami, działającymi w dziedzinie CSR, przede wszystkim odpowiadając na bieżące potrzeby lokalnych społeczności.

Orbis – skuteczna odpowiedzialność społeczna

Orbis jako pierwsza grupa hotelowa w Polsce wprowadził politykę ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w turystyce.

W 2012 Orbis jako pierwszy sygnatariusz Kodeksu Postępowania w Polsce zainicjował stosowanie polityki ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w turystyce.

Jako lider polskiego rynku hotelarskiego, Grupa Hotelowa Orbis, w ramach swoich działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, podpisała w październiku 2012 r., pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji oraz w obecności Fundacji Dzieci Niczyje, przełomowy dokument dla branży turystycznej w Polsce – The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Kodeks podpisano w wyniku współpracy interdyscyplinarnej, trójstronnego zaangażowania i wspólnych perspektyw propagowania dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci - Orbis S.A., Komendant Główny Policji i Fundacja Dzieci Niczyje. Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct) jest odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci na świecie i w Polsce i ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich.

Podpisując The Code of Conduct, Orbis S.A. - od ponad 3 lat, wypełnia 6 kryteriów postępowania:

  1. Ustanowienie wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
  2. Cykliczne szkolenie personelu hotelowego w zakresie realizowanej przez firmę polityki.
  3. Wprowadzenie w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.
  4. Informowanie turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.
  5. Informowanie kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: Policją, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc.
  6. Coroczne raportowanie.

„Ochrona dzieci stanowi jedno z naszych 21 zobowiązań w programie Planet 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podpisany dokument to ważny krok w naszych działaniach na rzecz odpowiedzialnej turystyki w Polsce. Jako największa sieć hotelowa w kraju, dajemy przykład w tworzeniu dobrych praktyk w hotelarstwie, które pomagają w zwalczaniu negatywnych zjawisk społecznych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich.” – skomentował Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis.

Kodeks Postępowania powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes), która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi do celów komercyjnego wykorzystywania. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (ang. Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

„To Orbis był inicjatorem podpisania Kodeksu Postępowania, co jest krokiem milowym w podnoszeniu świadomości społeczeństwa i branży turystycznej na temat przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ” – dodała Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

2015: Grupa Hotelowa Orbis podejmuje kolejne działania na rzecz ochrony i bezpieczeństwa najmłodszych.

We współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Komendą Główną Policji, 26 maja 2015 r. Orbis organizuje konferencję pt. „Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki”. Wydarzenie było skierowane do branży turystycznej i miało na celu upowszechnianie zasad, działań edukacyjnych i prewencyjnych na rzecz ochrony najmłodszych.

Prewencja – Orbis dzieli się swoim doświadczeniami
Podróżni i pracownicy branży turystycznej mają szansę zaobserwować niepokojące sytuacje, wskazujące na podejrzenie wykorzystywania dzieci. Spotkaliśmy się, żeby omówić uwarunkowania prawne i wymogi dla branży turystycznej dotyczące ochrony dzieci oraz praktyczne rozwiązania, które pozwolą zwiększyć ich bezpieczeństwo – wyjaśnia Gabriela Kühn, koordynator kampanii w Fundacji Dzieci Niczyje.

Oprócz dyskusji, zostały przedstawione dobre praktyki i doświadczenia Grupy Hotelowej Orbis, a także wytyczne dotyczące ochrony dzieci i społecznego zaangażowania biznesu w tym obszarze oparte na Kodeksie Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem (www.thecode.org ).

Niemożliwy do zaakceptowania proceder
Liczba turystów na całym świecie rośnie, a wraz z większą liczbą podróżujących proporcjonalnie zwiększa się również ryzyko wykorzystywania dzieci. Bardzo trudno jest uzyskać dokładne dane na temat skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, wiele przypadków nie jest ujawnianych, dlatego należy zwiększać świadomość wobec tego problemu poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, co poprawi wykrywalność incydentów przemocy w stosunku do dzieci.

– Od blisko 3 lat prowadzimy program prewencji w tym zakresie, który wymaga nie tylko współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy Fundacją Dzieci Niczyje, Policją i Orbisem, ale przede wszystkim regularnych szkoleń, edukacji i polityki informacyjnej. Dopiero tak kompleksowe działania pozwalają na realizację założeń Kodeksu Postępowania – mówi Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Działania Grupy Hotelowej Orbis w ramach The Code of Conduct stanowią jedno z zobowiązań zawartych w programie Planet 21 na rzecz odpowiedzialności społecznej. Grupa poprzez tego typu działania chce zachęcić jak najwięcej podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej do zaangażowania się w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz tworzenia odpowiedzialnej turystyki w Polsce.

Inne działania w ramach odpowiedzialności społecznej.

Orbis na rzecz kobiet

Sieć Women At Accor Generation (WAAG) zrzesza blisko 160 kobiet i 20 mężczycn Grupy Hotel Orbis w Polsce i Europie Wschodniej. W Grupie Orbis blisko 40% dyrektorów hoteli to kobiety - jest to najwyższy wskaźnik w całej, ogólnoświatowej społeczności grupy AccorHotels. – Celem sieci WAAG jest zwiększenie kompetencji przywódczych, zbudowanie większego komfortu pracy oraz wzajemna inspiracja - wyjaśnia Katarzyna Nowak, liderka WAAG na Polskę & Europę Wschodnią i kierownik komunikacji korporacyjnej Grupy Hotelowej Orbis. Wokół tych celów zbudowany został program „WAAG Empowerment” czyli seria intensywnych warsztatów dla kobiet pracujących w Grupie Hotelowej Orbis. W październiku 2015 roku, rozpoczęto realizację trzeciej już edycji programu „WAAG Empowerment”.
Od stycznia 2015 roku, Grupa Hotelowa Orbis oferuje członkom sieci WAAG program mentoringowy. Już 13 par realizuje sesje mentoringowe w Polsce a kolejne pary ropzpoczną pracę w takich krajach jak Rumunia, Czechy i Węgry gdzie Orbis posiada hotele.

- Dajemy kobietom narzędzia, dzięki którym będą mogły efektywniej zarządzać własną karierą i sięgać po najwyższe stanowiska - mówi Katarzyna Nowak. - Zwracamy uwagę, jak ważna jest nasza marka zawodowa i samoświadomość, przestrzegamy przed pułapkami perfekcjonizmu i zgłębiamy nowoczesne style zarządzania, nie tylko w teorii, ale i w praktyce, wymieniając się cennym doświadczeniem.

Orbis pomaga młodzieży w usamodzielnianiu się

Aż 70 tys. dzieci w Polsce wychowuje się poza rodziną. Ich start na rynku pracy jest szczególnie trudny. Z inicjatywy pracowników hotelu Novotel Warszawa Centrum, Fundacja Dzieci Niczyje wraz z fundacją Solidarity AccorHotels prowadzą trzecią edycję projektu „Accordeon Samodzielności”. To pierwsza w Polsce inicjatywa skierowana do młodych osób szczególnie zagrożonych bezrobociem. W ramach programu, młodzi ludzie mają nie tylko możliwość odbycia płatnego stażu w firmach, ale również otrzymują wsparcie, m.in. pomoc psychologiczną. Fundacja Solidarity AccorHotels przekazała na ten projekt 22 000 EUR w 2013 roku, 18 000 EUR w 2014 roku i 23 000 Eur w 2015 roku.

Młodzi ludzie pozbawieni wsparcia rodziny, na starcie w dorosłość są szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Dzisiejszy rynek pracy jest dla osób z bagażem negatywnych doświadczeń, szczególnie ciężkim miejscem do debiutu.

To juz trzecia edycja projektu „Accordeon Samodzielności”, który pomaga co roku w stawianiu pierwszych kroków grupie 20 młodych osób na rynku pracy. Osoby potrzebujące pomocy wytypowała Fundacja Dzieci Niczyje. Projekt realizowany jest w trzech etapach. W pierwszym, dzięki pomocy psychologicznej, młode osoby uwierzyły we własne siły, poznały perspektywy zawodowe, nauczyły się zarządzania własnym budżetem. Kolejnym etapem były krótkie, jednodniowe wizyty w firmach biorących udział w programie. Uczestnicy programu zapoznawali się z firmą, stanowiskami pracy i ścieżkami kariery. W trzecim etapie, rozpoczęły płatne staże zawodowe w wybranych przez siebie firmach.

„Według badań młodzi ludzie, wychowankowie domów dziecka, obawiają się, że po opuszczeniu placówki nie poradzą sobie w codziennym życiu, będą mieli problemy mieszkaniowe, finansowe, a także trudności ze znalezieniem pracy. >>Accordeon Samodzielności<< zakłada nie tylko wsparcie i szkolenia, ale także konkretne staże i możliwości dalszego rozwoju. Taki projekt pomaga im uaktywnić się na początku drogi zawodowej i pokonać lęk przed niepowodzeniem” – mówi dr Monika Sajkowska, Prezeska Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

„Accordeon Samodzielności” angażuje szereg dużych firm, oferujących płatne staże zawodowe oraz szanse na dalsze zatrudnienie. W pierwszej edycji projektu udział wzięło siedem firm: Sodexo, L’Oreal Professionnel, Norauto, GEFCO, Dalkia Warszawa oraz Novotel Warszawa Centrum i Novotel Warszawa Airport. W aktualnej III edycji programu, grono firm przyjmujących stażystów powiększyło się o firmę Bricoman i hotel ibis Warszawa Stare Miasto. Proponowane miejsca pracy dopasowane zostały do uczestników programu - ich preferencji, marzeń i oczekiwań. Po odbyciu staży istnieje możliwość otrzymania przez nich stałego zatrudnienia, jeśli sprawdzą się na swoich stanowiskach.

„Chcemy, żeby co najmniej 3/4 stażystów zostało zatrudnionych po okresie stażu na stałe. Wiele wskazuje na to, że założenie zostanie zrealizowane” – mówi Gilles Clavie, Prezes Zarządu Grupy Orbis S.A. – „Cieszymy się, że przy wsparciu dużych firm, ci młodzi ludzie odkrywają swój potencjał i rozwijają się”.

Pracownicy hotelu Novotel Warszawa Centrum, zainicjowali projekt „Accordeon Samodzielności” oraz zwrócili się do fundacji Solidarity AccorHotels o pomoc merytoryczną i finansową. Fundacja Solidarity AccorHotels to instytucja wspierająca działania non-profit firmy AccorHotels – strategicznego partnera Grupy Hotelowej Orbis, do której należy hotel Novotel Warszawa Centrum. Organizatorem i realizatorem tego projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje, największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się od ponad 20 lat kompleksową ochroną oraz pomocą dzieciom i młodzieży.

„Novotel Warszawa Centrum już kilkakrotnie udzielał pomocy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia. Taki rodzaj pomocy dawał wielu naszym pracownikom dużą satysfakcję, ale któregoś dnia, za namową dyrekcji Grupy Orbis, postanowiliśmy nadać tej pomocy konkretną strukturę i rozszerzyć jej zakres.” – tłumaczy Marta Komorowska, specjalista ds. kadrowych hotelu Novotel Warszawa Centrum.

„Accordeon Samodzielności” to projekt, w którym zyskują obie strony: młodzi ludzie objęci programem, ale też organizacje, które biorą w nim udział.

– „Ten projekt ma nie tylko wymiar społeczny, ale również biznesowy. Firmy biorące w nim udział znajdują młodych, zaangażowanych pracowników, którzy chcą się uczyć i rozwijać. Przyrost demograficzny w Polsce, tak jak i w innych krajach europejskich jest niewielki, co oznacza, że coraz trudniej będzie pozyskać nowych pracowników, którzy zastąpią odchodzących na emeryturę” – wyjaśnia Gilles Clavie, Prezes Zarządu Grupy Orbis S.A.

„Program stażów trwał do grudnia 2015 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów i mam nadzieję, że przeprowadzimy kolejną edycję akcji na większą skalę, z większą ilością partnerów” - dodaje Marta Komorowska, specjalista ds. kadrowych hotelu Novotel Warszawa Centrum.

Orbis – inkubator pierwszej w Polsce Spółdzielni Socjalnej MaM

Co zrobić, by dać szansę na rynku pracy młodym, samotnym matkom, które chcą odzyskać niezależność ekonomiczną po latach bez pracy, po przerwie zawodowej związanej z wychowywaniem dzieci oraz mamom bezrobotnym, samotnie wychowujące swoje dzieci?

W 2011 r., dzięki zaangażowaniu pracowników Orbis S.A., fundacja Solidarity AccorHotels przekazała 41 000 EUR warszawskiej Fundacji MaMa na projekt „Spółdzielnia MaM”, pomagając młodym, samotnym i bezrobotnym matkom w powrocie do życia społecznego i zawodowego.

Pracownicy Grupy Hotelowej Orbis, zainicjowali projekt „Spółdzielnia MaM” oraz, po raz pierwszy z Polski, zwrócili się do korporacyjnej fundacji Solidarity AccorHotels o pomoc w zakresie wsparcia technicznego i finansowego. Fundacja Solidarity AccorHotels to instytucja wspierająca działania non-profit firmy AccorHotels – strategicznego partnera Grupy Hotelowej Orbis. Organizatorem projektu i jego realizatorem jest Fundacja MaMa. Ten wspólny międzynarodowy projekt trzech różnych podmiotów był pierwszym takim przedsięwzięcie non-profit w naszym kraju, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

W Polsce samotne matki mają ogromne kłopoty w znalezieniu pracy, a kobiety trwale bezrobotne mają trudność z powrotem na rynek pracy. Fundacja MaMa zaprosiła piętnaście samotnych i bezrobotnych matek do udziału w nowatorskim projekcie, aby pomóc im w odnalezieniu się na rynku pracy. Kobiety nauczyły się wytwarzać nowoczesne rękodzieło inspirowane sztuką ludową, a następnie założyły spółdzielnię socjalną, w ramach której sprzedają wytworzone przez siebie produkty, uzyskując w ten sposób dochody. Jest to pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna matek.

Pomysł powołania inkubatora przedsiębiorczości i dania tym młodym kobietom szansy na stworzenie własnej spółdzielni bardzo mi się spodobał. Osobiście nigdy uczestniczyłam w tego rodzaju projekcie, zwłaszcza w terenie. To bardzo wartościowe doświadczenie dla nas wszystkich. Możliwość pomocy łączy i motywuje także moich współpracowników. Bardzo się cieszę że, mam tak zaangażowanego pracodawcę – mówi Marta Komorowska, Specjalista ds. Kadr hotelu Novotel Warszawa Centrum należącego do Grupy Hotelowej Orbis i inicjatorka projektu. To ona wystąpiła do fundacji Solidarity AccorHotels o uruchomienie środków na ten projekt.

Projekt „Spółdzielnia MaM”trwał ponad rok. W tym czasie zostały zrealizowane trzy moduły: rozwój osobisty (kwiecień, maj, czerwicz 2011), który tym młodym kobietom już pozwolił odzyskać wiarę we własne siły, szkolenia w zakresie technik rzemieślniczych i znajomości polskiego folkloru (lipiec, sierpień, wrzesień 2011) oraz moduł związany z realnym tworzeniem spółdzielni i kierowaniem jej działalnością (lipiec, sierpień, wrzesień 2011). We wrześniu 2011 r., „Spółdzielnia socjalna MaM” zorganizowała swoje pierwsze Walne Zgromadzenie, począwszy od grudnia 2011 r. posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym rozpoczęła swoją działaność handlową. Celem fundacji Solidarity AccorHotels, Fundacji MaMa oraz Grupy Hotelowej Orbis było stworzenie beneficjentkom takich warunków aby jak najszybciej uzyskały niezależność finansową i tym samym aby te młode mamy mogły odzyskać swoje miejsce w życiu społecznym i zawodowym.

Od marca 2012 r. do września 2015 r. Spółdzielnia MaM była samodzielnią firmą prowadzoną przez grupę młodych kobiet. Dzięki temu doświadczeniu, blisko 15 młodych, samotnych mam z Warszawy i okolic jest dzisiaj aktywnych zawodowo i odzyskało autonomię w życiu.