WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał NWZA

Dodatkowe informacje

Formularze

Formularz nr 1

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Treść uchwał podjętych przez NWZA i wyniki głosowań

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia

NWZA 10.02.2016