WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

20 października 2014 r. większościowy akcjonariusz Orbis SA złożył spółce ofertę przejęcia sieci 46 hoteli zlokalizowanych w Europie Środkowej wraz z propozycją nowej umowy licencyjnej (Master License Agreement).

7 stycznia 2015 r. doszło do podpisania umowy. Tym samym Orbis umocnił swoją pozycję lidera branży hotelowej w Europie Środkowej i został wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek Accoru w 16 krajach regionu. Całkowita cena transakcji wyniosła 142,3 mln euro.

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie istotne informacje na temat zawartej transakcji.

 

Komunikat prasowy 07.01.2015 r.:

Orbis przejął od Accoru hotele w pięciu nowych krajach Europy Środkowej.

Raport bieżący 07.01.2015 r.:

Nabycie przez Orbis S.A. udziałów w spółkach prowadzących działalność hotelową w Europie Środkowej oraz zawarcie Generalnej Umowy Licencyjnej.

Raport bieżący 28.11.2014 r.:

Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu przez Orbis SA od Accor SA udziałów w spółkach działających w Europie Środkowej.

Komunikat prasowy 14.11.2014 r.:

Orbis SA rozpoczyna nową erę przejmując działalność Accoru w Europie Centralnej

Raport bieżący 14.11.2014 r.:

Zgoda Rady Nadzorczej Orbis SA na zakup od Accor SA udziałów w spółkach działających w Europie Środkowej i zawarcie na nowych warunkach generalnej umowy licencyjnej (Master License Agreement).

Prezentacja 14.11.2014 r.:

Rozpoczęcie nowej ery

Factsheet 14.11.2014 r.:

Factsheet Transakcja z Accor Listopad 2014

Raport branżowy:

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Raport bieżący 21.10.2014 r.:

Raport bieżący dot. otrzymanej oferty

Komunikat prasowy 21.10.2014 r.:

Komunikat prasowy dot. otrzymanej oferty

 

Zarząd Orbis SA przy analizie oferty współpracuje z uznanymi firmami doradczymi:

  • HVSmiędzynarodowa firma specjalizująca się w analizowaniu rynku hotelowego – przeprowadza wycenę przedmiotu oferty,
  • Schoenherrmiędzynarodowa firma prawnicza specjalizująca się m.in. w fuzjach i przejęciach, która posiada przedstawicielstwa we wszystkich krajach objętych ofertą.

 

Ramowy harmonogram analizy oferty:

20.10.2014 Otrzymanie oferty od Accor
21.10 - nie później niż 6.11.2014 Przewidywany okres przeprowadzenia wyceny przez HVS
21.10 - nie później niż 6.11.2014 Przewidywany okres przeprowadzenia procesu due-diligence (przy wsparciu firmy Schoenherr) oraz przeglądu projektu umowy licencyjnej (Master License Agreement)
10.11.2014 Przewidywany termin zakończenia analizy oferty przez Zarząd Orbis SA i złożenie przez Zarząd do Rady Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia oferty
13.11.2014 Posiedzenie Rady Nadzorczej Orbis SA, którego przedmiotem będzie m.in. rekomendacja Zarządu w sprawie oferty
30.11.2014 Wskazany w ofercie termin, do którego Accor udzielił Orbis SA wyłączności w sprawie oferty

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich.