WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Data Najbliższe wydarzenia
21.02.2018 Raport roczny za 2017 rok
21.02.2018 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
27.04.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 zawierający kwartalną informację finansową emitenta
26.07.2018 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe emitenta
26.10.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 zawierający kwartalną informację finansową emitenta.