WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku
Data Najbliższe wydarzenia

21.02.2018

Raport roczny za 2017 rok

 

Data Wydarzenia, które się już odbyły

26.10.2017

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 zawierający kwartalną informację finansową emitenta

27.07.2017

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe emitenta

27.04.2017

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 zawierający kwartalną informację finansową emitenta
22.02.2017 Raport roczny za 2016 rok

28.04.2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 zawierający kwartalną informację finansową emitenta

18.02.2016

Raport roczny za 2015 rok

18.02.2016

Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

10.02.2016

Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

15.10.2015

Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją wyników finansowych za 3 kwartał 2015 r. zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

29.10.2015

Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Orbis za 3 kwartał 2015 r
17.09.2015 Pierwsze notowanie obligacji zwykłych na okaziciela serii ORB A 260620 na rynku Catalyst
4.08.2015 Dzień wypłaty dywidendy
30.07.2015 Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Orbis za 1 półrocze 2015 r.
30.07.2015 Prognoza wyniku operacyjnego EBITDA Grupy w 2015 r.
16.07.2015 Dzień dywidendy
30.06.2015 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją wyników finansowych za 1 półrocze 2015 r. zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
11.06.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14.05.2015 Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Orbis za 1 kwartał 2015 r.
30.04.2015 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
18.02.2015 Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Orbis rok 2014
1.01.2015 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją wyników finansowych za 2014 r. zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi