WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Orbis S.A. w ujęciu rocznym i kwartalnym, które obejmują m.in. wybrane pozycje z rachunku zysków i strat i bilansu oraz główne wskaźniki finansowe. Dane dostępne są również w poniższym pliku .xls

  DANE ROCZNE20132014201520162017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.)682 601,00707 785,001 262 726,001 382 879,001 458 073,00
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.)81 888,00101 103,00221 683,00264 477,00315 677,00
Zysk (strata) brutto (tys. zł.)84 720,00112 827,00212 165,00257 154,00286 562,00
Zysk (strata) netto (tys. zł.)64 983,0089 197,00181 582,00207 147,00232 441,00
Amortyzacja (tys. zł.)114 346,00111 394,00139 303,00148 204,00164 067,00
EBITDA (tys. zł.)196 234,00212 497,00360 986,00412 681,00479 744,00
Aktywa (tys. zł.)2 054 329,002 097 544,002 483 896,002 860 135,002 919 302,00
Kapitał własny (tys. zł.)1 932 103,001 952 322,001 783 288,001 950 676,002 080 877,00
Liczba akcji (tys. szt.)46 077,0046 077,0046 077,0046 077,0046 077,00
Zysk na akcje (zł.)1,411,943,944,505,04
Wartość księgowa na akcje (zł.)41,9342,3738,7042,3445,16


Pobierz wskaźniki finansowe w pliku XLS