WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku
Rok Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję (PLN) Stopa dywidendy* Wysokość dywidendy (PLN) Stopa wypłaty dywidendy** Liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy (szt.)
2017 03.08.17 1,60 1,91% 73 723 212 63% 46 077 007
2016 03.08.16 1,50 2,5% 69 115 511 63% 46 077 007
2015 04.08.15 1,50 2,7% 69 115 512 86% 46 077 008
2014 01.08.14 1,50 3,6% 69 115 512 116% 46 077 008
2013 01.08.13 1,40 4,4% 64 507 811 62% 46 077 008
2012 02.08.12 1,40 3,6% 64 507 811 51% 46 077 008
2008 01.08.08 0,40 1,0% 18 430 803 15% 46 077 008
2007 17.08.07 0,34 0,5% 15 666 183 18% 46 077 008
2006 25.08.06 0,34 0,7% 15 666 183 19% 46 077 008
2005 09.08.05 0,34 1,4% 15 666 183 32% 46 077 008
2004 12.08.04 0,34 1,4% 15 666 183 35% 46 077 008
2003 01.08.03 0,34 1,6% 15 666 183 50% 46 077 008
2002 22.08.02 0,40 2,2% 18 430 803 36% 46 077 008

* wartość dywidendy na akcję / kurs zamknięcia w dniu nabycia praw do dywidendy
** wysokość dywidendy / zysk netto