WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

  • 37 500 000 akcji Serii A,
  • 8 523 625 akcji Serii B,
  • 53 383 akcji Serii C.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,00 PLN.

Akcjonariusz (wyszczególnienie) Liczba posiadanych akcji
i głosów na WZA
(na podst. zawiadomień)
% ogólnej liczby akcji i
głosów na WZA
Accor S.A. 24 276 415 52,69
w tym: spółka zależna Accor S.A. – Accor Polska Sp. z o.o. 2 303 849 4,99
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 4 577 880 9,94
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 357 156 5,12
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2 391 368 5,19