WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
Hotelarstwo
w najlepszym standardzie

129

  • hoteli
    w Europie Wschodniej

W celu zapewnienia przejrzystości działań Spółki, a tym samym wzmocnienia jej relacji z rynkiem, Orbis stosuje zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, które są dostępne na stronie http://www.gpw.pl/2296 i w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

W przypadku niestosowania którejkolwiek z zasad Spółka informuje rynek o tym fakcie.

Zarząd "Orbis" S.A., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

więcej w raporcie bieżącym nr 1/2016