WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
Hotelarstwo
w najlepszym standardzie

129

  • hoteli
    w Europie Wschodniej

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zasady ładu korporacyjnego (ang. corporate governance) nabierają coraz większego znaczenia. Świat biznesu musi być bardziej przejrzysty, ułatwiając decyzje inwestycyjne, a także respektując oczekiwania społeczne i normy ochrony środowiska.

Orbis S.A. przywiązuje dużą wagę do zasad ładu korporacyjnego. W tej sekcji znajdują się informacje o Walnych Zgromadzeniach, regulaminy władz Spółki oraz jej statut. Orbis S.A. stosuje także Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dokumenty i informacje