VERSION FOR VISUALLY IMPAIRED PRIVACY POLICY
In good relations

PLN 1458 m

  • Revenues in 2017

data based on Orbis General Assembly

 

The share capital of Orbis S.A. consists of 46 077 008 bearer shares, that is:

  • 37 500 000 shares of A series,
  • 8 523 625 shares of B series,
  • 53 383 shares of C series.

Par value on shares is 2,00 PLN.

Akcjonariusz (wyszczególnienie) Liczba posiadanych akcji
i głosów na WZA
(na podst. zawiadomień)
% ogólnej liczby akcji i
głosów na WZA
Accor S.A. 24 276 415 52,69
w tym: spółka zależna Accor S.A. – Accor Polska Sp. z o.o. 2 303 849 4,99
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 4 577 880 9,94
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 357 156 5,12
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2 391 368 5,19