WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W trosce o ludzi i środowisko

4+2

  • 4 zobowiązania
    i 2 priorytetowe obszary

Ochrona dzieci

Kontakt

Katarzyna Gronek

Biuro Prasowe Orbis S.A.

 
+48 22 829 38 03 katarzyna.gronek@accor.com

Dowiedz się wiecej

Hotelarstwo w najlepszym standardzie
broszura korporacyjna

POBIERZ BROSZURĘ

ORBIS TV

OBEJRZYJ

Orbis dla środowiska naturalnego

Od 1994 r., kiedy powstał dział ochrony środowiska, grupa Accor podjęła liczne kroki na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, ograniczenia zużycia wody i energii oraz zmniejszenia negatywnego wpływu hoteli na środowisko naturalne. Accor przeprowadził dwa pionierskie, międzynarodowe badania. W 2011 r. zbadano tzw. „ślad ekologiczny grupy”, dzięki czemu udało się dokładnie zmierzyć główne źródła zanieczyszczeń, określić priorytetowe działania i wskazać nowe wyzwania. Pracę tę poprzedziło badanie dotyczące aktualnych oczekiwań klientów międzynarodowych hoteli, które wykazało, że zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym kryterium wyboru zarówno dla turystów, jak i przedstawicieli biznesu.

Negatywny wpływ na środowisko naturalne jest kontrolowany i systematycznie redukowany dzięki programowi operacyjnemu OPEN, który umożliwia zarządzanie efektywnością energetyczną, zużyciem wody i segregacją odpadów we wszystkich obiektach Grupy Hotelowej Orbis.


„Plant for the Planet” – działamy w Rumunii i w Polsce!

“Plant for the Planet” to nazwa programu zalesiania grupy AccorHotels i Orbis. Program jest realizowany w ramach strategii odpowiedzialności społecznej Grupy Orbis i polega na przekazywaniu 50% oszczędności z tytułu prania ręczników na zalesianie.


W Rumunii

Hotele Grupy Orbis i AccorHotels zasadziły 1 500 000 drzew w Transylwanii zwracając uwagę na zjawisko nielegalnego wylesiania „zielonych płuc” tego kraju.

Zasadzenie 1,5 miliona drzew w rumuńskiej Transylwanii jest wynikiem sześcioletniego programu reforestacji „Plant for the Planet” prowadzonego we współpracy pomiędzy grupą AccorHotels, Orbis, Pur Projet i fundacją Mihai Eminescu Trust (MET).

Program „Plant for the Planet” został zainicjowany w roku 2009 przez organizację Pur Projet i AccorHotels, jest jednym z flagowych projektów ilustrujących zaangażowanie grupy AccorHotels w zrównoważony rozwój. Przez okres 6 lat w ramach projektu sfinansowano posadzenie ponad 4 milionów drzew w 21 państwach na całym świecie, z czego 1,5 miliona drzew zostało zasadzonych w Rumunii, w lasach i sadach Transylwanii.

W Rumunii projekt ten znany jest pod nazwą „Drzewo dla każdej szkoły”. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i poprawa naturalnego krajobrazu poprzez zachowanie i rozszerzanie zalesionych terenów, reforestację obszarów zdegradowanych, a także podnoszenie świadomości znaczenia ochrony środowiska w społeczeństwie poprzez edukację i udział w sadzeniu drzew.

Projekt „Drzewo dla każdej szkoły” jest prowadzony przez Mihai Eminescu Trust we współpracy ze szkołami, władzami miast i stowarzyszeniami oraz nadleśnictwami. Do dnia dzisiejszego, posadzono już 1,5 mln. sadzonek, podczas gdy milionowe drzewko zostało posadzone w lesie nieopodal wioski Archita, w okręgu Mures, przez Jego Królewską Wysokość Księcia Walii wraz z wiceprezesem MET, Caroline Fernolend.

„Program „Plant for the Planet” ma nie tylko konkretny wymiar w liczbie zasadzonych drzew ale spełnia również bardzo ważną funkcję w podnoszeniu świadomości i w edukacji, mobilizuje lokalne społeczności do działania.” – podkreśla Caroline Fernolend, Wiceprezes MET.


W Polsce

Grupa Orbis - wspólnie z Fundacją AgriNatura, wspiera powrót do tradycyjnych sadów owocowych i tym samym przyczynia się - dzięki zachowaniom gości, do ochrony bioróżnorodności rolniczej i wymiernych korzyści gospodarczych, społecznych i kulturowo-turystycznych polskiej wsi.

Grupa Orbis przekazuje – dzięki prostemu mechanizmowi ponownego użycia ręczników przez gości hotelowych, 50% zaoszczędzonych kwot na program zakładania nowych tradycyjnych sadów a tym samym zachowania i pomnażania dawnych odmian drzew owocowych.

Tym sposobem, w 2015 roku sfinansowano zakup 1 500 drzewek dawnych odmian, a w 2016 roku planowanych jest zakup kolejnych 5 000.

Projekt « Kosztela » realizowany jest od stycznia 2015 roku we współpracy z Fundacją AgriNatura, która od 2007 roku zajmuje się zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, w szczególności ochroną i pomnażaniem zasobów genetycznych, rolniczej różnorodności biologicznej, rozwijaniem ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej oraz pochodzącego od nich lokalnego przetwórstwa i produktu.

- drzewka w szkółce
- sadzenie, Przedświt
- stary sad
- kwitnąca jabłoń