WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał zwza

Uchwały Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej

Sprawozdanie finansowe Orbis S.A za 2015 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis za 2015r.

Formularze

Formularz nr 1

Inne

Życiorysy kandydatów zgłoszonych przez Accor S.A. do Rady Nadzorczej X kadencji

Życiorys Laurent Francois Picheral

Życiorys Jan Ozinga

Życiorys Bruno Coudry

Życiorys Jean Jacques Morin

Życiorys Christian Karaoglanian

Projekt uchwały nr 30 ZWZA „Orbis” S.A. przedłożony przez Accor S.A.

Życiorysy i oświadczenia kandydatów zgłoszonych przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK do Rady Nadzorczej X kadencji

Życiorys Jacek Kseń

Oświadczenie Jacek Kseń

Życiorys Artur Gabor

Oświadczenie Artur Gabor

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia

ZWZA 02.06.2016