WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał zwza

Projekt uchwały nr 26 zgłoszony przez MetLife OFE

Uchwały Rady Nadzorczej

Sprawozdanie finansowe Orbis S.A za 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis za 2014r.

Formularze

Formularz nr 1

Inne

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Życiorys

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Uchwały podjęte przez ZWZA 11.06.2015