WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał zwza

Uchwały Rady Nadzorczej

Sprawozdanie finansowe Orbis S.A. za 2013 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Formularze

Formularz nr 1

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Uchwały podjęte przez ZWZA 27.06.2014

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia

ZWZA 27.06.2014