WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał nwza

Formularze

Formularz nr 1

Inne

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Życiorys

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Treść uchwał podjętych przez NWZA i wyniki głosowań

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia

pobierz >>