WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał zwza

Projekt uchwały nr 6 zwza zgłoszony przez Aviva

Uchwały Rady Nadzorczej

Sprawozdanie finansowe Orbis S.A. za 2012 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis za 2012 rok

Inne

Kandydatury na członków RN zgłoszone przez Aviva

Formularze

Formularz nr 1

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Treść uchwał podjętych przez ZWZA i wyniki głosowań

Nagranie z Walnego Zgromadzenia 2013