WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dobrych relacjach

1 458 mln

  • Ponad 1 458 mln zł przychodów w 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Ogłoszenie

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Dokumentacja, w tym projekty uchwał

Projekty uchwał zwza

Uchwały Rady Nadzorczej

Sprawozdanie finansowe "Orbis" S.A. za 2010 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za 2010 rok

Formularze

Formularz nr 1

Inne

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie i wyniki głosowań

Treść uchwał podjętych przez ZWZA i wyniki głosowań