WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku
  1. Czym jest Orbis i jaką prowadzi działalność?
  2. Pod jakimi markami działają hotele należące do Grupy Orbis?
  3. Kim jest strategiczny partner Orbisu, AccorHotels?
  4. Do jakich indeksów jest zakwalifikowana Spółka Orbis?
  5. Czy Orbis podaje do publiczenj wiadomości prognozy finansowe?
  6. Czy Orbis przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

 

1. Czym jest Orbis i jaką prowadzi działalność?

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Europie Wschodniej działającym w 9 krajach, z możliwością dalszej ekspansji w kolejnych 7 krajach regionu.

Partnerem strategicznym Orbisu jest spółka AccorHotels, wiodący na świecie operator hotelowy i lider rynku europejskiego. Jest on obecny w 92 krajach, w których dysponuje 3,8 tys. hoteli z bazą 480 tys. pokoi.

Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

2. Pod jakimi markami działają hotele należące do Grupy Orbis?

Orbis jest wyłącznym licencjonodawcą marek AccorHotels w 16 krajach regionu Europy Wschodniej. Hotele działają pod markami: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles oraz ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Międzynarodowe marki Grupy Orbis:

 

3. Kim jest strategiczny partner Orbisu, AccorHotels?

AccorHotels jest wiodącym na świecie operatorem hotelowym i liderem rynku europejskiego. Jest on obecny w 92 krajach, w których dysponuje 3,8 tys. hoteli z bazą 480 tys. pokoi.

Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowaną ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod marką Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1.

 

4. Kiedy Orbis publikuje raporty okresowe?

Orbis publikuje raporty w terminach wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. W roku 2015 terminy publikacji zostały przekazane do wiadomości interesariuszy raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 13 stycznia, i prezentowały się następująco: 

Data publikacji raportu Raport
luty Raport roczny
maj Raport kwartalny za 1 kwartal
lipiec Raport półroczny
październik Raport kwartalny za 3 kwartał

 

Spółka poinformowała również, że korzystając ze zwolnienia, jakie daje paragraf 102 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie przekazuje raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2014.

 

5. Do jakich indeksów jest zakwalifikowana Spółka Orbis?

WIG, MWIG40, WIGDIV, WIG-POLAND, INVESTORMS

 

6. Czy Orbis podaje do publiczenj wiadomości prognozy finansowe?

Spółka sporządza i przekazuje do publicznej wiadomości prognozy wyniku operacyjnego EBITDA.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 34/2015 w ocenie Zarządu prognozowany wynik EBITDA za 2015 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 310 i 320 mln zł.

Prognoza EBITDA uwzględnia wynik z działalności operacyjnej, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, aktualizacja wartości aktywów trwałych, czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia.

Powyższa prognoza została sporządzona na podstawie wyników finansowych osiągniętych w pierwszym półroczu 2015 roku oraz przewidywanej sprzedaży w hotelach w kolejnych kwartałach br.

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Zarząd Orbis S.A. na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników finansowych osiąganych w kolejnych miesiącach. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (co najmniej 10%) od dolnej granicy prognozowanego wyniku, Spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

 

7. Czy Orbis przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Orbis S.A. przywiązuje dużą wagę do zasad ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zasady te nabierają coraz większego znaczenia. Świat biznesu musi być bardziej przejrzysty, ułatwiać decyzje inwestycyjne, a także respektować oczekiwania społeczne i normy ochrony środowiska.

Dokumenty i informacje dotyczące ładu korporacyjnego znajdują się w sekcji Ład korporacyjny.