WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 260 mln

  • Ponad 1 260 mln zł przychodów w 2015 roku
  1. Czym jest Orbis i jaką prowadzi działalność?
  2. Pod jakimi markami działają hotele należące do Grupy Orbis?
  3. Kim jest strategiczny partner Orbisu, AccorHotels?
  4. Jak oznaczone są akcje Spółki Orbis notowane na GPW w Warszawie?
  5. Do jakich indeksów jest zakwalifikowana Spółka Orbis?
  6. Czy Orbis podaje do publiczenj wiadomości prognozy finansowe?
  7. Czy Orbis organizuje spotkania z inwestorami w celu podsumowania wyników finansowych?
  8. Czy Orbis przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

 

1. Czym jest Orbis i jaką prowadzi działalność?

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Europie Wschodniej działającym w 9 krajach, z możliwością dalszej ekspansji w kolejnych 7 krajach regionu.

Partnerem strategicznym Orbisu jest spółka AccorHotels, wiodący na świecie operator hotelowy i lider rynku europejskiego. Jest on obecny w 92 krajach, w których dysponuje 3,8 tys. hoteli z bazą 480 tys. pokoi.

Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

2. Pod jakimi markami działają hotele należące do Grupy Orbis?

Orbis jest wyłącznym licencjonodawcą marek AccorHotels w 16 krajach regionu Europy Wschodniej. Hotele działają pod markami: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles oraz ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Międzynarodowe marki Grupy Orbis:

 

3. Kim jest strategiczny partner Orbisu, AccorHotels?

AccorHotels jest wiodącym na świecie operatorem hotelowym i liderem rynku europejskiego. Jest on obecny w 92 krajach, w których dysponuje 3,8 tys. hoteli z bazą 480 tys. pokoi.

Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowaną ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod marką Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1.

 

4. Kiedy Orbis publikuje raporty okresowe?

Orbis publikuje raporty w terminach wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. W roku 2015 terminy publikacji zostały przekazane do wiadomości interesariuszy raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 13 stycznia, i prezentowały się następująco: 

Data publikacji raportu Raport
18 lutego 2015 Raport roczny za rok 2014
14 maja 2015 Raport kwartalny za 1 kwartal 2015 r.
30 lipca 2015 Raport półroczny za 1 połowę 2015 r.
29 października 2015 Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r.

 

Spółka poinformowała również, że korzystając ze zwolnienia, jakie daje paragraf 102 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie przekazuje raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2014.

 

5. Jak oznaczone są akcje Spółki Orbis notowane na GPW w Warszawie?

ISIN: PLORBIS00014

 

6. Do jakich indeksów jest zakwalifikowana Spółka Orbis?

WIG, MWIG40, WIGDIV, WIG-POLAND, INVESTORMS

 

7. Czy Orbis podaje do publiczenj wiadomości prognozy finansowe?

Spółka sporządza i przekazuje do publicznej wiadomości prognozy wyniku operacyjnego EBITDA.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 34/2015 w ocenie Zarządu prognozowany wynik EBITDA za 2015 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 310 i 320 mln zł.

Prognoza EBITDA uwzględnia wynik z działalności operacyjnej, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, aktualizacja wartości aktywów trwałych, czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia.

Powyższa prognoza została sporządzona na podstawie wyników finansowych osiągniętych w pierwszym półroczu 2015 roku oraz przewidywanej sprzedaży w hotelach w kolejnych kwartałach br.

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Zarząd Orbis S.A. na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników finansowych osiąganych w kolejnych miesiącach. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (co najmniej 10%) od dolnej granicy prognozowanego wyniku, Spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

 

8. Czy Orbis organizuje spotkania z inwestorami w celu podsumowania wyników finansowych?

Wypełniając obowiązki informacyjne, Orbis prowadzi jednocześnie otwartą politykę informacyjną. Zarząd Spółki komentuje i odpowiada na pytania inwestorów podczas konferencji oraz telekonferencji organizowanych po publikacji wyników kwartalnych. W siedzibie Spółki organizowane są również spotkania indywidualne z inwestorami i analitykami.

Przedstawiciele Spółki uczestniczą w roadshows oraz tzw. „Investor’s Day” organizowanych przez instytucje finansowe. Dla ułatwienia komunikacji, zwłaszcza z inwestorami indywidualnymi, po publikacji wyników kwartalnych prowadzony jest „czat na żywo”.

 

9. Czy Orbis przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Orbis S.A. przywiązuje dużą wagę do zasad ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zasady te nabierają coraz większego znaczenia. Świat biznesu musi być bardziej przejrzysty, ułatwiać decyzje inwestycyjne, a także respektować oczekiwania społeczne i normy ochrony środowiska.

Dokumenty i informacje dotyczące ładu korporacyjnego znajdują się w sekcji Ład korporacyjny.