WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

DataNajbliższe wydarzenia

18.02.2016

Raport roczny za 2015 rok

18.02.2016

Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

28.04.2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 zawierający kwartalną informację finansową emitenta

28.07.2016

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe emitenta

27.10.2016

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 zawierający kwartalną informację finansową emitenta.