WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Data Najbliższe wydarzenia
22.02.2017 Raport roczny za 2016 rok
22.02.2017 Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
27.04.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 zawierający kwartalną informację finansową emitenta
27.07.2017 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe emitenta
26.10.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 zawierający kwartalną informację finansową emitenta.