WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 200 mln

  • Ponad 1 200 mln zł przychodów w 2016 roku

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Orbis S.A. w ujęciu rocznym i kwartalnym, które obejmują m.in. wybrane pozycje z rachunku zysków i strat i bilansu oraz główne wskaźniki finansowe. Dane dostępne są również w poniższym pliku .xls

 DANE ROCZNE201320142015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.)682 601,00707 785,001 262 726,00
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.)81 888,00101 103,00221 683,00
Zysk (strata) brutto (tys. zł.)84 720,00112 827,00212 165,00
Zysk (strata) netto (tys. zł.)64 983,0089 197,00181 582,00
Amortyzacja (tys. zł.) 114 346,00111 394,00139 303,00
EBITDA (tys. zł.)196 234,00212 497,00360 986,00
Aktywa (tys. zł.) 2 054 329,002 097 544,002 483 896,00
Kapitał własny (tys. zł.) 1 932 103,001 952 322,001 783 288,00
Liczba akcji (tys. szt.) 46 077,0146 077,0146 077,01
Zysk na akcje (zł.)1,411,943,94
Wartość księgowa na akcje (zł.)41,9342,3739,00


Pobierz wskaźniki finansowe w pliku XLS