WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 260 mln

  • Ponad 1 260 mln zł przychodów w 2015 roku

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

  • 37 500 000 akcji Serii A,
  • 8 523 625 akcji Serii B,
  • 53 383 akcji Serii C.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,00 PLN.

Podmiot Liczba akcji (szt.) Liczba głosów na WZ Procent ogólnej liczby akcji Procent głosów na WZ
Accor S.A. 24 276 415 24 276 415 52,7 52,7
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 4 589 000 4 589 000 10,0 10,0
Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Metalife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne 3 600 000 3 600 000 7,8 7,8
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 3 448 653 3 448 653 7,5 7,5
Wolny obrót 10 162 940 10 162 940 22,0 22,0