WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH
W dobrych relacjach

1 260 mln

  • Ponad 1 260 mln zł przychodów w 2015 roku

Funkcję animatora emitenta dla akcji Orbis od 30 września 1997 r. pełni Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Funkcję animatora rynku dla akcji Orbis S.A. od 4 stycznia 2016 r. pełni Bank Zachodni WBK S.A.