WERSJA DLA NIEWIDZĄCYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI
Hotelarstwo
w najlepszym standardzie

127

  • hoteli
    w Europie Wschodniej

Zarząd składa się z 4 członków.

Gilles ClavieGilles Clavie

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Orbis SA

Gilles Clavie ma 48 lat. Do 2014 roku jego kariera zawodowa związana była z działami finansowymi przedsiębiorstw. Karierę rozpoczął w 1993, jako Dyrektor ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości Finansowej w Eridania Beghin-Say, spółce z sektora przemysłu rolnego. W 2001 dołączył do Grupy Accor w Paryżu, pełniąc funkcję Dyrektora ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji dla segmentu biznesu i turystyki na region EMEA. W latach 2004 - 2010 zajmował stanowisko Kontrolera Finansowego odpowiedzialnego za działy rachunkowości, skarbu i finansowych systemów informatycznych w Grupie Accor.

Gilles Clavie dołączył do Orbis SA w styczniu 2011 roku, jako członek Komitetu Wykonawczego Spółki. Był odpowiedzialny m.in. za strategię, zarządzanie ryzykiem, wdrażanie systemów informatycznych i zarządzanie aktywami. Gilles Clavie utworzył także i przewodniczył Komitetowi Zarządzającemu Nieruchomościami, który koncentruje się na szczegółowej analizie różnych projektów inwestycyjnych i rozwojowych, zarządzaniu aktywami, budowie oraz utrzymaniu nieruchomości. W dniu 27 czerwca 2014 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Orbis SA. Pod jego kierownictwem, dzięki przejęciu działalności AccorHotels w Europie Wschodniej, Orbis stał się międzynarodową grupą oraz znacznie umocnił swoją pozycję lidera w regionie.

Ireneusz WęgłowskiIreneusz Węgłowski

Ireneusz Węgłowski od 1991 roku jest Wiceprezesem Zarządu Orbis S.A. Działał w Orbisie w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę modelu biznesowego i skupienie się na hotelarstwie, jako podstawowej działalności firmy. Jest doświadczonym praktykiem i specjalistą w dziedzinie transakcji hotelowych. Z powodzeniem brał udział w realizacji wielu projektów zbycia niestrategicznych dla spółki nieruchomości.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zrealizował Program Rozwoju Zawodowego w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w Ithaca (USA).

Ireneusz Węgłowski jest także Prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – organizacji reprezentującej interesy polskich hotelarzy na szczeblu lokalnym, krajowym i Unijnym. IGHP jest członkiem międzynarodowej organizacji HOTREC, zrzeszającą hotele, restauracje i kawiarnie w Europie.

Marcin SzewczykowskiMarcin Szewczykowski

Jest absolwentem wydziału Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne (kierunek Handel Zagraniczny) krakowskiej Akademii Ekonomicznej.

Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Audytu i Doradztwa Inwestycyjnego w firmie Arthur Andersen, gdzie pracował w latach 1995 – 2001. W latach 2001 – 2006 był zastępcą wiceprezesa ds. finansowych w firmie ComputerLand S.A. W styczniu 2007 rozpoczął pracę w Grupie Orbis, najpierw jako zastępca dyrektora ds. finansowych, a od czerwca 2007 roku jako dyrektor finansowy. Od września 2007 jest członkiem zarządu Orbis S.A. odpowiedzialnym za finanse. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz tytuł FCCA.

Dominik SołtysikDominik Sołtysik

Dominik Sołtysik przed powołaniem do Zarządu Spółki, w czerwcu 2016 roku, przez 3 lata pełnił stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Aktywami w Orbis SA.

Jest absolwentem wydziału finansów Wyższej Szkoły Handlowej w Tuluzie, pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako audytor finansowy w Salustro Reydel. W 2003 roku rozpoczął pracę w dziale finansowym w centrali Grupy Accor w Paryżu. W 2010 roku został Dyrektorem Finansowym Accor Pannonia Hotels w Budapeszcie. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył szerokie doświadczenie z zakresu finansów, rozwoju i zarządzania aktywami w Paryżu, Londynie, Budapeszcie i w Warszawie.

W Orbis SA jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie portfelem nieruchomości hotelowych oraz rozwój Grupy w Polsce i w krajach Europy Wschodniej. Dotychczas uczestniczył w realizacji wielu projektów korporacyjnych, m.in. w przygotowaniu historycznej transakcji Orbis-AccorHotels w 2015 roku.